ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

(01/2024)

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία REDLEADS B.V. εδρεύει επί της Frans Halsstraat 26 A-H, 1072 BR Amsterdam, The Netherlands. Εφεξής, στην παρούσα θα καλείται χάριν συντομίας, η «Εταιρεία».

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε, μέσω διαδικτύου ή με άλλους τρόπους και οι πρακτικές απορρήτου της Εταιρείας, η οποία δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (ΓΚΠΔ) και τους εφαρμόσιμους αυτού Νόμους. 

Η εταιρεία απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από κανένα πρόσωπο, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα. Ο ασκών τη γονική μέριμνα έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους. Εάν αντιληφθούμε ότι ένα άτομο που  υποβάλλει τα προσωπικά του δεδομένα είναι μικρότερο των 18 ετών θα προβούμε στη διαγραφή τους το συντομότερο δυνατό. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενσωματώνεται και υπόκειται στους ‘’ Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις’’ στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της μέσω του ιστότοπου www.Fun4Mob.com

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να σχετίζονται με ένα άτομο – φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικά εάν ταυτοποιείται το πρόσωπο το οποίο αφορούν. 

Κατάρτιση προφίλ είναι μια συλλογή δεδομένων που επιτρέπει την εκτίμηση των χαρακτηριστικών ενός ατόμου και συνεπώς σημαντικών πτυχών της προσωπικότητάς του.

Το υποκείμενο δεδομένων είναι φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

Η επεξεργασία δεδομένων είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από τα μέσα και τη διαδικασία που εφαρμόζεται, π.χ. η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, αναθεώρηση, αποκάλυψη, αρχειοθέτηση, προβολή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ως διαβίβαση νοείται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα επιτρέποντας πρόσβαση, μετάδοση ή δημοσίευση.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το νομικό πρόσωπο που αποφασίζει για το σκοπό, το περιεχόμενο και τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο εκτελών την επεξεργασία είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό που υποδεικνύεται κατά τη στιγμή της συλλογής, ή για το σκοπό που προβλέπεται από το νόμο. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, τα προσωπικά δεδομένα, μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ή να βελτιώσουμε τη σχέση μας μαζί σας και να εξατομικεύουμε και να βελτιώνουμε διαρκώς την εμπειρία σας με την Εταιρεία μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται νόμιμα κα καλόπιστα και τα δεδομένα που συλλέγονται ή αποθηκεύονται είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους, η οποία η Εταιρεία διασφαλίζει ότι είναι νόμιμη και συνεπής με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

4. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Το είδος προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλεχθούν συμπεριλαμβάνει το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, πληροφορίες χρέωσης ή αριθμό κινητού τηλεφώνου και παρόμοια δεδομένα, όπως αυτά μπορεί να ζητηθούν ανά διαστήματα. 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε επειδή εσείς μας τα παρέχετε, είτε με αυτόματα μέσα. Πιο συγκεκριμένα: 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν υποβάλλετε με δική σας πρωτοβουλία πληροφορίες σε εμάς και συγκεκριμένα, όταν:

  • πραγματοποιείτε εγγραφή στον ιστότοπό μας για λήψη ψυχαγωγικού περιεχομένου κινητών τηλεφώνων, όπως αστρολογικές προβλέψεις, ήχους ειδοποιήσεων, παιχνίδια, φωτογραφίες, ειδήσεις και άλλα αντικείμενα,
  • πραγματοποιείτε σύνδεση επιλέγοντας τις λήψεις αρχείων της Εταιρείας χωρίς εγγραφή στην τοποθεσία www.Fun4Mob.com, όπως για Μεμονωμένες Λήψεις ή Συνδρομές μέσω SMSχρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο,
  • δηλώνετε συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως κληρώσεις λαχνών, διαγωνισμούς, παιχνίδια, έρευνες, φόρουμ, 
  • υποβάλλετε απόψεις, ιδέες, ή προτάσεις σε εμάς ή μέσω συνομιλιών μας,
  • μας τα μεταφέρουν αξιόπιστα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο υποβάλλατε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και από δημόσιες βάσεις δεδομένων. 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΣΑ – COOKIES

Τα cookies είναι πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται αυτόματα σε προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή σας κάθε φορά που μπαίνετε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies συμβάλλουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή. Μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τον διακομιστή ώστε να σας βοηθήσουμε να κινηθείτε καλύτερα στο διαδίκτυο, καθώς και για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την ιστοσελίδα και να ελέγξουμε την λειτουργία της. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο, να προσδιορίσει εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό ενεργοποίησης που απαιτείται για πρόσβαση σε συγκεκριμένο υλικό στις τοποθεσίες μας στο διαδίκτυο, να προσδιορίσει το συνολικό αριθμό επισκεπτών και να σας αναγνωρίσει όταν επιστρέψετε στον ιστότοπο της Εταιρείας. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας και άλλα μη προσωπικά δεδομένα σας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν, για τον περιορισμό των ηλεκτρονικών διαφημίσεων που συναντάτε, σε εκείνες που πιστεύουμε πως είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies μπορούν να αποθηκεύσουν τον κωδικό πρόσβασής σας για εύκολη σύνδεση σε μια τοποθεσία, την οποία έχετε προηγουμένως επισκεφθεί ή μπορούν να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις σας για να σας οδηγήσουν σε μια προσαρμοσμένη σε αυτές ιστοσελίδα.

Τα cookies και άλλα μέσα αναγνώρισης δεν συλλέγουν αναγνωρίσιμες πληροφορίες για το άτομό σας αυτόματα. Μόνο στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Τότε τα αυτόματα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (Interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα με απώτερο σκοπό την αύξηση της χρησιμότητάς τους για εσάς.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) είναι προγραμματισμένα να δέχονται cookies, παρόλα αυτά μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης έτσι ώστε να αρνείται την λήψη αυτών ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie. Επισημαίνουμε ότι ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας μπορεί να μην λειτουργήσουν σωστά σε περίπτωση που έχετε απορρίψει τα cookies, με αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες.

Είναι πιθανό να εμφανίζονται διαφημίσεις τρίτων στην διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας, οι οποίες μπορεί, επίσης, να περιέχουν cookies που ορίζονται από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο, τα οποία η εταιρεία μας δεν ελέγχει. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου του διαφημιστή ή διαφημιζόμενου, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν κάνει χρήση cookies και με ποιον τρόπο. 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοια εργαλεία για να συσχετίσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς με προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από εσάς ή ένα αξιόπιστο τρίτο μέρος, συνεργάτη μας. Για παράδειγμα, εάν μας έχετε ζητήσει να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με μελλοντικά προϊόντα ή προωθητικές ενέργειές μας, cookies ή/και ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας μπορεί να μας επιτρέψουν να περιορίσουμε το υλικό που σας παρέχουμε σε αυτό που θεωρούμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρον, με βάση τις προηγούμενες ηλεκτρονικές σας δραστηριότητες και προτιμήσεις. Ωστόσο, εάν η εταιρεία επιθυμεί να συνδυάσει τα προσωπικά σας δεδομένα και cookies ή πληροφορίες ιστορικού περιήγησης στο διαδίκτυο  με αυτόν τον τρόπο, θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. 

Επιπλέον, οι τεχνικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες της Εταιρείας ή συνεργάτες μας μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας αυτόματα με σκοπό την συντήρηση, τη βελτίωση, ασφάλεια και άλλες νόμιμες αιτίες. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP επισκεπτών, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψης και συγκεκριμένες σελίδες που επισκεφθήκατε. 

5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι, όταν της παρέχετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε ενημερωθεί σχετικά με το ποιος συλλέγει τις πληροφορίες, τον τρόπο και τον σκοπό συλλογής αυτών, καθώς και με το είδος της χρήσης των πληροφοριών αυτών από την Εταιρεία. Όταν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας, η Εταιρεία θα σας ειδοποιεί σχετικά με τις επιλογές σας αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης κοινής χρήσης αυτών από εμάς με τρίτες εταιρείες.

Στην παρούσα Πολιτική περιγράφονται τα είδη των άλλων εταιρειών που μπορεί να επιθυμούν αποστολή πληροφοριών προς εσάς σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες τους και επομένως επιθυμούν να μοιραστούν τα προσωπικά δεδομένα σας, με την προϋπόθεση πως έχετε δώσει στην Εταιρεία την ρητή σας συγκατάθεση για να το πράξει.

Στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων συλλέγονται χειροκίνητα ή με τρόπο μη συνδεόμενο με το διαδίκτυο, όπως μέσω ταχυδρομικής κάρτας ή φόρμας συνδρομής, η αναλυτική ειδοποίηση δεν είναι εφικτή, και προκειμένου η Εταιρεία να λάβει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων εφαρμόζεται η αποστολή μίας σύντομης ειδοποίησης που τους περιγράφει τον τρόπο λήψης του πλήρους κειμένου της παρούσας Πολιτικής και άλλων σχετικών πληροφοριών από εμάς. 

Ο ιστότοπος της Εταιρείας μπορεί να περιέχει σύνδεσμο που οδηγεί στους ιστότοπους άλλων εταιρειών. Ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες τρίτων μπορεί να φέρουν λογότυπο της Εταιρείας μας ακόμη και αν δεν τους διαχειριζόμαστε και δεν εξαρτώνται από εμάς.

Στον ιστότοπο της Εταιρείας ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις άλλων εταιρειών. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές τρίτων μερών ή για τις πολιτικές απορρήτου τρίτων μερών ή τοπικών διαφημιστικών εταιρειών στο Internet, στων οποίων την ιστοσελίδα μπορείτε να μεταφερθείτε μέσω συνδέσμου που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Εταιρείας μας. Όταν απομακρυνθείτε από την τοποθεσία της Εταιρείας μέσω ενός τέτοιου συνδέσμου ή με κλικ σε μια διαφήμιση, θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή τοποθεσίας διαφημιστή, ώστε να προσδιορίσετε τον τρόπο που θα χειριστούν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέξουν από εσάς. 

Ο ιστότοπος της Εταιρείας μπορεί, επίσης, να συνδέεται με τοποθεσίες που λειτουργούν από σχετιζόμενες εταιρείες με την Εταιρεία μας, όπως εταιρείες που είναι μέλη του Ομίλου της Εταιρείας. Αν και τα μέλη του Ομίλου της Εταιρείας  τηρούν τους κανόνες του Ομίλου, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων που επισκέπτονται αυτές τις σχετιζόμενες με εμάς τοποθεσίες θα πρέπει να ανατρέχουν στις ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου και πρακτικές τους, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένα θέματα από την παρούσα Πολιτική. 

6. ΧΡΗΣΗ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε με τρόπο που συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν και δεν θα τα διαβιβάσει σε τρίτα μέρη που δεν σχετίζονται και συνεργάζονται με αυτή, εκτός εάν λάβει την ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν η Εταιρεία λάβει προσωπικά δεδομένα από ένα τρίτο μέρος, όπως έναν συνεργάτη, η χρήση των πληροφοριών από την Εταιρεία θα διέπεται από την παρούσα Πολιτική. 

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που της χορηγήσατε κατά την εγγραφή σας για να σας στείλει σημαντικές πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας και τις υπηρεσίες που ζητήσατε να σας παρέχει. Επιπλέον, όταν η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα από το ίδιο το υποκείμενο κατά την υποβολή αιτήματός του για λήψη αρχείων και υπηρεσιών από την Εταιρεία, η Εταιρεία θα επεξεργαστεί το αίτημα συνδρομής ή παροχής υπηρεσίας προς το υποκείμενο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας εκπλήρωσης παραγγελίας και πληρωμής, εάν υπάρχει. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δεν θα μοιραστεί τα στοιχεία με τρίτα μέρη, εκτός από εκείνα που η Εταιρεία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση εργασιών (όπως εκπλήρωση παραγγελίας και επεξεργασία πληρωμής), απαραίτητα για την ολοκλήρωση αγορών που πραγματοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων και συνδρομών που αιτείται μέσω του www.Fun4Mob.com.

Τρίτος, εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, π.χ. ένας εργολάβος ή πάροχος υπηρεσιών, πρέπει να συμφωνήσει συμβατικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Οι όροι αυτής της πολιτικής συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτους μόνον εφόσον είναι απαραίτητο ή εφόσον το υποκείμενο χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή του. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παρέχονται ανωνύμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης, να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων στο σύνολό τους, ανώνυμα, για ερευνητικούς σκοπούς.

Επίσης, μια συνεργαζόμενη εταιρεία μπορεί να προσφέρει λήψεις δεδομένων και αρχείων στα υποκείμενα για λογαριασμό της Εταιρείας, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα εκ μέρους της Εταιρείας, όταν τα υποκείμενα πραγματοποιούν εγγραφή στην τοποθεσία www.Fun4Mob.com ή συνδέονται για μεμονωμένες λήψεις αρχείων και υπηρεσιών μέσω του κινητού τηλεφώνου τους. Η συνεργαζόμενη εταιρεία παρέχει σε εμάς τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται για να σας προσφέρει λήψεις πληροφοριών και αρχείων της εταιρείας και άλλες υπηρεσίες που έχετε αιτηθεί. Η συνεργάτης εταιρεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρέχει επίσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας τις πληροφορίες που χρειάζεται για να σας χρεώσει για τις λήψεις πληροφοριών και αρχείων και για άλλες υπηρεσίες που αγοράσατε.

Η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με εταιρείες που σχετίζονται και συνεργάζονται μαζί της ή αποτελούν μέρος του Ομίλου της Εταιρείας για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας. 

Κάθε υπάλληλος της Εταιρείας εκπαιδεύεται σε θέματα προστασίας δεδομένων και ασφάλειας δεδομένων. Οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και συνεργάτες της Εταιρείας πρέπει να έχουν ένα νόμιμο λόγο για την απόκτηση πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας. Η Εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με εξωτερικούς συνεργάτες ή αντιπροσώπους που την βοηθούν να διαχειριστεί τις πληροφοριακές δραστηριότητές της (π.χ. διαχείριση κλήρωσης λαχνών, εκπλήρωση παραγγελιών, στατιστικές αναλύσεις) αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για να παρέχουν στην Εταιρεία συγκεκριμένη υπηρεσία και όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

Η Εταιρεία μπορεί να συμβληθεί με τρίτες εταιρείες που κατέχουν την τεχνολογία που επιτρέπει στην Εταιρεία να προσαρμόσει τα διαφημιστικά και μάρκετινγκ μηνύματα που λαμβάνετε στις τοποθεσίες της Εταιρείας στο διαδίκτυο. Τα μη προσωπικά δεδομένα σας και το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο σχετικά με τις δραστηριότητές σας στις τοποθεσίες αυτές μπορεί να μοιράζονται με αυτές τις εταιρείες, έτσι ώστε αυτή η προσαρμογή να μπορεί να επιτευχθεί. Αυτές οι εταιρείες δεν θα μοιραστούν τις πληροφορίες σας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε θα τις χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ενδέχεται όμως να γίνει χρήση, ανώνυμα, του ιστορικού περιήγησης και άλλων δημογραφικών πληροφοριών αποκλειστικά για διαφημιστικούς-στατιστικούς σκοπούς από την Εταιρεία ή τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της.  

7. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται στο εξωτερικό μόνο εάν ο αλλοδαπός νόμος προβλέπει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός νόμος δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να μεταφερθούν σε αυτή τη χώρα μόνον εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει συναινέσει ρητά στη μεταφορά ή εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από την κατάλληλη συμφωνία περί μεταφοράς δεδομένων.

8. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που η Εταιρεία θα αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα χωρίς να σας προσφέρει επιλογή, ώστε να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά της, άλλων εταιρειών εντός του Ομίλου της Εταιρείας ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων και συνεργατών της, για προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών του ιστότοπού της, για προστασία έναντι απάτης ή για λόγους διαχείρισης κινδύνου, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εθνικού συμφέροντος ή για συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας ή τις νόμιμες διαδικασίες. 

9. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην περίπτωση που η Εταιρεία πωλήσει μέρος ή όλη την επιχείρησή της ή πραγματοποιήσει μια πώληση ή μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή εμπλακεί γενικότερα σε μια συγχώνευση ή μεταφορά επιχείρησης, η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας σε ένα τρίτο μέρος ως τμήμα αυτής της συναλλαγής. 

10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και για όσο χρόνο απαιτείται από το νόμο. Τα στοιχεία της αποθήκευσης δεδομένων και των περιόδων διατήρησης καθορίζονται στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων της Εταιρείας.

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα από την σύγχρονη τεχνολογία, οργανωτικά και φυσικά μέτρα για την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της έναντι απώλειας, κλοπής και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, αποκάλυψης ή τροποποίησης με στόχο την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητάς τους. Επιπλέον, η Εταιρεία χρησιμοποιεί εύλογες μεθόδους για να βεβαιωθεί πως τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή, ενημερωμένα και κατάλληλα συμπληρωμένα. 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το ΓΚΠΔ τα οποία η εταιρεία σέβεται και προστατεύει: 

α) Το δικαίωμα ενημέρωσης,

β) Το δικαίωμα πρόσβασης,

γ) Το δικαίωμα διόρθωσης,

δ) Το δικαίωμα διαγραφής,

ε) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

στ) Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων,

ζ) Το δικαίωμα αντίρρησης,

η) Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.

Εάν ζητήσετε από την Εταιρεία να διακόψει την χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, η Εταιρεία θα ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, διατηρώντας μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και η Εταιρεία θα ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, όχι σε περισσότερο από 30 ημέρες.

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Επομένως, θα πρέπει να την εξετάζετε τακτικά ώστε να είστε ενήμεροι σχετικά με τις πλέον πρόσφατες πολιτικές και πρακτικές της Εταιρείας. Εάν η Εταιρεία αλλάξει ουσιωδώς τις πρακτικές της αναφορικά με τη συλλογή ή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, τα προσωπικά δεδομένα σας θα συνεχίσουν να διέπονται από την Πολιτική κάτω από την οποία έγινε η συλλογή τους, εκτός αν σας έχει παρασχεθεί σχετική ειδοποίηση και δεν παρουσιάσατε καμία ένσταση έναντι της αλλαγής.

14. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως για την επίλυση θεμάτων απορρήτου, για θέματα σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία, για να αναθεωρήσετε, διορθώσετε ή διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας ή για να διακόψετε κάθε μελλοντική επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με την εξυπηρέτηση πελατών τηλ. 70007282 ή με επιστολή που αποστέλλετε στην έδρα της Εταιρείαςπου βρίσκονται στην Frans Halsstraat 26 A-H, 1072 BR Amsterdam, The Netherlands.