PRIVAATSUSPOLIITIKA

Red Leads B.V. / Fun4Mob kohustub kaitsma oma klientide ja partnerite isikuandmeid nii hoolikalt kui võimalik. See privaatsuspoliitika on mõeldud isikuandmete töötlemise ja säilitamise läbipaistvuse saavutamiseks. Red Leads B.V. järgib ja austab erinevate kohalike ja rahvusvaheliste andmekaitseseaduste nõudeid, kus kehtivate ja tulevaste e-privaatsusmääruste ning isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 alusel. Red Leads B.V. käsitleb kõigi privaatsust hoolikalt. Selleks Red Leads B.V. järgib selles jaotises sätestatud privaatsusalaseid õigusakte, lisaks juriidilistele standarditele, mis on ette nähtud heakskiidetud käitumiskoodeksitega.

MIKS NÕUSOLEK

Vastavalt oma andmetöötlustoimingutele oleme kontrollinud, kas teie nõusolek on töötlemiseks kõige sobivam alus. Palume oma klientidel ja vastajatel enne töötlemise alustamist positiivselt nõustuda. Teile esitatav nõusolekutaotlus muudetakse silmapaistvaks ja eraldi kõigist tingimustest, mis võivad kehtida teie osaletud kampaaniatele. Teie nõusolekut kasutatakse (ka) teid huvitavate kampaaniate haldamiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel blokeeritakse teie kontaktandmed, kuni olete uuesti nõusoleku andnud. Ühtegi antud nõusolekut ei anta kunagi vaikerežiimis. Me peame arvestust selle kohta, millal ja kuidas saime teie nõusoleku individuaalse tuvastamise alusel. Samuti peame arvestust täpselt selle kohta, mida teile kampaanias osalemise ajal näidati või räägiti.

Kui teil on küsimusi kampaania kohta, milles osalesite, võtke ühendust meie privaatsusametnikuga aadressil [email protected] kes saab teile otse vastata kõikidele teie küsimustele või muredele.

Soovime teile täpsustada, miks me andmeid töötleme ja mida me nendega peale hakkame, millistel eesmärkidel andmeid kasutatakse ja edasi töödeldakse.

KUIDAS NÕUSTUS ANDA VÕI TAGASIVÕTMINE

Anname individuaalsed võimalused erinevate töötlemise eesmärkide ja tüüpidega nõustumiseks või positiivseks nõustumiseks. Nimetame oma organisatsiooni ja mis tahes kolmandatest isikutest vastutavad töötlejad, kes teie andmete kogumise hetkel nõusolekule tuginevad. Teavitame oma kliente ja vastajaid, et nad võivad oma nõusoleku tagasi võtta või sellest keelduda ilma kahju tekitamata. Teostame nõusoleku tagasivõtmise esimesel võimalusel ning juhendame oma kliente ja vastajaid, kuidas seda teha. Otse oma klientidele ja vastajatele võrgusuhtlust pakkudes taotleme nõusolekut vastavalt meie andmetöötlustoimingute ja teiega suhtlemise eesmärkidele ning nende jaoks vajalik. Meil on vanuse kontrollimise meetmed (ja vanemate nõusoleku meetmed nooremate laste jaoks), et vältida laste (alla 12-aastaste) ja noorte (12–18) osalemist meie teenustes.

SPONSORI PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kui soovite teada, kuidas meie sponsorid teie isikuandmeid kaitsevad, vaadake nende ettevõtete privaatsuspoliitikat.

Meie sponsorid küsivad meilt regulaarselt nõusolekut, et pakkuda teile uusi pakkumisi. Näiteks allahindlused e-õppe raamatutele, jaemüügikaupadele ja vautšeritele. Kuna me ei soovi takistada oma klientidel ja vastajatel parimaid allahindlusi saamast, anname sellistest pakkumistest teada ise või otse kampaanias nimetatud sponsoritelt.

PÕHIMÕTTED

Vastavalt direktiivile 95/46/EÜ ja viimati nimetatud isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 töötame juba töötlemise põhimõtetega.

Need põhimõtted kehtivad jätkuvalt ja on seotud:

 • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus;
 • Eesmärgi piirang ja ühilduv kasutamine;
 • Andmete minimeerimine;
 • Täpsus;
 • ladustamispiirang;
 • Ausus ja konfidentsiaalsus; ja
 • Vastutus (vastutav töötleja vastutab vastavuse eest ja suudab seda tõendada).

ANDMETE KATEGOORIAD

Teenuste osutamiseks vajalikud isikuandmete kategooriad on järgmised:

 • Kliendi ja vastaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, sugu, sünniaeg, aadress, sihtnumber, elukoht ja muud sarnased andmed, mida puudutatud isik suhtleb.
 • Kontaktandmed, nagu (mobiil)telefon ja e-posti aadress.
 • Nõusoleku andmed, sealhulgas nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, IP-aadress ja kampaaniamaterjalide koopia.
 • Eelistused või (kinnitatud) lubamistaotlused, kuidas teiega ühendust võtta e-posti, mobiiltelefoni numbri ja SMS-i või MMS-i teel.
 • Loobumistaotlus, et temaga turunduseesmärkidel üldse mitte ühendust võtta.
 • Erinevat tüüpi kampaaniate, kaupade või teenuste eelistused.
 • Lisateabe päringud ja/või kontaktide ajalugu.

ÕIGUSLIKUD HUVID

Neid isikuandmete kategooriaid töödeldakse eesmärkidel, mis põhinevad õigustatud huvidel kooskõlas seaduste ja määrustega. Õigustatud huvid on meie enda ja kolmandate isikute (äri)huvid pakkuda teile pakkumisi, mida soovite saada (ühised huvid). Kampaaniad ei sisalda mitte ainult pakkumisi, mis toovad kasu meie klientide ja vastajate kontakti eelistustele (vt ülalt), vaid kehtivad ka selleks, et teavitada teid sooduspakkumistest ja selleks õigel hetkel õige e-kirja ja SMS-i saatmiseks. Kommertshuvide ja teie privaatsuseelistuste tasakaalustamiseks ei kogu ega küsi me kunagi rohkem andmeid, kui on vaja meie võrgusuhtluse nõuetekohaseks toimimiseks.

MIKS ANDMEID TÖÖDELDA

Töötleme andmeid, kui see on vajalik:

 • Veebisuhtluse vastutustundlik juhtimine.
 • Võimalus poodides ja sponsorites teatud kasutajahuvide jaoks registreeruda või registreerimisest loobuda.
 • Teie huvide töötlemine toote- või teenusekategooriate vastu, mida pakuvad sponsorid või muud turutrendid.
 • Klienditeeninduse toimimine, näiteks küsimustele vastamine ja isikuandmete blokeerimine andmesubjekti esimesel taotlusel.
 • Liiklusandmete töötlemine (sissetulevad klikid, A/B testimine, vajadusel logifailid) ja nende analüüsimine, et tuvastada pettusi ja lunastusi.
 • Võimalus kasutada mobiilseadet identifitseerimisvormina teistelt organisatsioonidelt teenuste hankimiseks või ostmiseks ja andmesubjekti kasu saamiseks.
 • Vajadusel vastutava töötleja ja sponsorite vahel andmesubjekti huvides sõlmitud lepingu sõlmimine või täitmine.
 • Muu juriidilise kohustuse (edasine) täitmine.

Teavet ei kasutata automaatselt kõigi nende eesmärkide jaoks üheaegselt.

VEEBISIDE

Internetis (otse)suhtluseks vajalikke andmeid töödeldakse vastavalt järgmistele nõuetele.

Töötlemine on mõeldud suhtlemiseks andmesubjektidega, teabe saatmiseks toodete ja teenuste kohta Fun4Mob ja Sponsorid, edastatavast teabest ülevaate hoidmine ja andmesubjektidega kontakti hoidmine.

Ei töödelda muid isikuandmeid peale:

 1. Perekonnanimi, eesnimed, initsiaalid, ametinimetus, sugu, sünniaeg, aadress, sihtnumber, elukoht, telefoninumber ja sarnased andmed, mis on asjaomase isiku suhtlemiseks vajalikud;
 2. Andmed, mis on seotud saadetava ja edastatava teabega;
 3. Muud lisaandmed, mis on vajalikud asjaomaste andmesubjektidega kontakti hoidmiseks.

Töötlemisel ei kaasne isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 nimetatud erikategooriaid andmeid.

Isikuandmeid edastatakse ainult neile sponsoritele, kes vastutavad andmesubjekti eest või suhtlevad temaga vahetult või on sellega tingimata seotud.

Isikuandmed kustutatakse andmesubjekti nõudmisel või hiljemalt kahe aasta jooksul pärast suhte lõppemist andmesubjektiga, välja arvatud juhul, kui isikuandmed on vajalikud seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse täitmiseks.

TURVALISUS

Turvakaalutlustel vajalikke andmeid töödeldakse vastavalt järgmistele nõuetele.

Töötlemine on mõeldud süsteemide või programmide juhtimiseks ja turvalisuseks, süsteemide või programmide nõuetekohase toimimise toetamiseks, failide sorteerimiseks ja taastamiseks, failide varukoopiate tegemiseks, süsteemide või programmide haldamiseks.

Ei töödelda muid isikuandmeid peale:

a. andmed tarkvara kasutamise kohta,

b. tehnilised ja kontrolliandmed,

c. andmed nõuetekohase toimimise edendamiseks,

d. ajaloolised andmed,

e. kasutaja andmed.

Isikuandmeid edastatakse ainult neile, sealhulgas kolmandatele isikutele, kes vastutavad või suunavad süsteemi, andmehaldust või rakenduste haldamist või kes on tingimata kaasatud ja vastavalt olukorrale ka teistele isikutele (edaspidi) juriidiline kohustus.

Isikuandmed kustutatakse hiljemalt 24 kuud pärast nende saamist, välja arvatud juhul, kui isikuandmed on vajalikud lepingulise või juriidilise andmete säilitamise kohustuse täitmiseks.

ANDMELIIKLUS VÄLJASPOOL EUROOPA LIIDU RIIKIDEGA

Andmete vastutava töötlejana Red Leads B.V. ei kavatse edastada isikuandmeid kolmandasse riiki (riiki väljaspool Euroopa Liitu). Kui andmed edastatakse Euroopa Liitu mittekuuluvasse riiki, siis (sel juhul):

 • Euroopa Komisjoni piisavuse kohta tehtud otsuse olemasolu või puudumine vaadatakse läbi, näiteks EL-USA andmekaitseraamistiku (C(2023) 4745) alusel, ja
 • Viidatakse asjakohastele või sobivatele kaitsemeetmetele ja vahenditele, mille abil sellistest kaitsemeetmetest koopiaid saada, tehakse kättesaadavaks esmakordsel nõudmisel ja kui need kõik puuduvad,
 • Andmesubjektilt küsitakse selgesõnaliselt nõusolekut kavandatud edastamiseks pärast seda, kui teda on teavitatud sellise edastamisega seotud võimalikest ohtudest andmesubjekti jaoks, mis on tingitud piisavuse otsuse ja asjakohaste kaitsemeetmete puudumisest või edastamine on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahel sõlmitud leping või andmesubjekti nõudmisel võetud lepingueelsete meetmete rakendamine või edastamine on vajalik andmesubjekti huvides vastutava töötleja ja sponsori vahel sõlmitud lepingu sõlmimiseks või täitmiseks .

TEIE INDIVIDUAALSED ÕIGUSED

Millised on minu isikuandmete töötlemisega seotud õigused?

Teil on järgmised õigused:

 • Teave ja juurdepääs: räägime teile, milliseid isikuandmeid säilitatakse ja millistel eesmärkidel.
 • Parandamine: kui soovite lasta oma isikuandmeid parandada või ajakohastada, kuna need on ebaõiged ja/või mittetäielikud. Muudame neid vastavalt.
 • Kustutamine: Samuti võite esitada meile taotluse oma andmete kustutamiseks. Me ei saa andmeid kustutada, kui seadus kohustab meid kõnealuseid isikuandmeid säilitama. Meil võib olla võimalik andmeid töödelda ka muudel eesmärkidel (halduslikel eesmärkidel).
 • Piirang: saate oma andmete töötlemisele piiranguid seada, kui tunnete, et teie andmeid töödeldakse ebaseaduslikult või valesti.
 • Vastuväide: saate esitada vastuväite oma andmete töötlemisele. Kui see on seotud otseturunduse eesmärgil töötlemisega, lõpetame töötlemise nii kiiresti kui võimalik.

Kui te ei soovi enam otsepostitust saada, saate:

– Loobuge tellimusest mis tahes turundusmeili kaudu

– Muutke oma konto sätteid

 • Ülekantavus: kui soovite, et edastaksime teie andmed kolmandale osapoolele, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Oma eelnimetatud õiguste kasutamiseks ja vajaduse korral võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

TÖÖTLEMISTE KOMBINATSIOONID

See privaatsuspoliitika ei kehti sponsorite töötlemistoimingutele. Lugege enne iga kampaaniasse sisenemist kaasatud sponsori privaatsuspoliitikat, mis vastab asjakohastes privaatsuseeskirjades sätestatud nõuetele. Iga organisatsioon vastutava töötlejana tagab veebisaidile juurdepääsu piisava turvalisuse, samuti isikuandmete piisava kaitse otsingumootorites edasiseks töötlemiseks.

Sirvimisseanss JA IP-ADRESS

Kasutame ka teie arvuti IP-aadressi. See IP-aadress on number, mis määratakse teie arvutile automaatselt Interneti-sirvimise ajal, näiteks kui külastate mõnda meie saiti või sihtlehte. Neid saab kasutada selleks, et näha, millist veebilehte on kasutatud, ning koostada tuvastamatut teavet sisaldavaid analüüse ja aruandeid.

KAEBUSTE TÖÖTLEMISEGA SEOTUD ANDMED

Kõiki kaebuste käsitlemiseks töödeldavaid andmeid (nagu nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muud kohaldatavad andmed) säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik kaebuse edukaks lahendamiseks. Hiljemalt 6 kuud pärast kaebuse lahendatuks tunnistamist kustutatakse kõik kogutud andmed.

VEEBISAIT JA KÜPSISED

Fun4Mob kasutab oma veebisaitidel küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse (arvuti, telefon, tahvelarvuti), kui külastate veebisaiti. Küpsiseid, nagu nn funktsionaalsed seansiküpsised, kasutatakse teenuste osutamiseks või teie eelistatud seadete salvestamiseks järgmistel eesmärkidel:

 • Sisestamise käigus sisestatud või erinevatel veebilehtedel oma huvide märkimisel sisestatud teabe meeldejätmine ja edastamine, et te ei peaks iga kord sama teavet uuesti sisestama või samu pakkumisi kaks korda nägema,
 • Eelistatud seadete salvestamine ja
 • Meie sihtlehtede volitamata kasutamise jälgimine.

ANALÜÜTILISED KÜPSISED

“Analüütilisi” küpsiseid kasutatakse teie külastuse analüüsimiseks meie veebisaitidele. Analüüsime oma veebilehtede külastajate arvu, külastuste kestust, külastatud lehtede järjestust ja seda, kas veebilehel on vaja teha muudatusi. Kasutades kogutud teavet, saame muuta oma veebilehed veelgi kasutajasõbralikumaks. Neid küpsiseid kasutatakse ka veebisaitidel esinevate võimalike tehniliste probleemide lahendamiseks.

TURUNDUS- JA JÄLGIMISKÜPSISED

Jälgimisküpsiseid kasutame ärilistel eesmärkidel ainult teie eelneval nõusolekul. Need küpsised, mida sageli postitavad kolmandad osapooled, aitavad meil kohandada sooduspakkumisi teile isiklikult. Kolmandad osapooled saavad kasutada jälgimisküpsiseid.

MUUD TEHNOLOOGIAD

Lisaks küpsistele Fun4Mob kasutab ka selliseid tehnoloogiaid nagu JavaScript. JavaScripti kasutamine teie brauseris võimaldab meil muuta meie saidid interaktiivseks ja arendada veebirakendusi tarbijasõbralikul ja kohandatud viisil. Teenuse osutamiseks säilitame andmebaasikirjeid, et saaksime oma teenuseid (ja teenusepakkujaid) kindlalt kontrollida. Selle eesmärk on optimeerida teenuse usaldusväärsust. Nendest andmetest saadud teavet kasutatakse andmete väärkasutuse vältimiseks ja vajadusel kolmandate isikute täpsemate infopäringute täitmiseks (ise)regulatsiooni alusel.

KÜSIMUSED, KAEBUSED VÕI VAIDLUSED

Kui soovite esitada küsimusi, esitada kaebuse või kommenteerida meie privaatsuspoliitikat või saite, võtke meiega ühendust aadressil:[email protected] . Võtame teiega ühendust, et arutada muresid 48 tunni jooksul pärast teie meili saamist.

Samuti olete oodatud saatma kirja aadressile:

Red Leads B.V.

Esindaja

Frans Halsstraat 26 A-H ; 1072 BR Amsterdam, Holland

REGULEERIMISED

Jätame endale õiguse teha selles privaatsuspoliitikas muudatusi. Sellel saidil on privaatsuspoliitikas tehtud olulised muudatused.

Värskendatud, jaanuar 2024